Delivery Date

Publicerad Publicerad i IncoNews

Delivery Date förekommer i stort sett i alla affärsavtal, men vad betyder det egentligen?
“Delivery” (avlämnande) definieras i Incoterms som när risken för förlust av eller skada på godset
övergår […]

Lossning ingår… eller?

Publicerad Publicerad i IncoNews

C-termerna har en alldeles speciell kostnadsdelning när det gäller lossning på destinationen. I Vägledning till C-termerna anges: “Får säljaren enligt transportavtalet bära kostnader i samband med lossningen på angiven destination […]