IncoNews

American Trade Terms

– Avskaffade och återuppståndna

Detta case publicerades ursprungligen i IncoNews 2017. Samtliga IncoNews publicerade innan 2020 refererar till Incoterms® 2010.

Många har hört talas om de amerikanska leveranstermerna, som liknar Incoterms, men kan betyda något annat. De amerikanska leveranstermerna vilar på tre ben. 1. Revised American Trade Definitions (RAFTD), 2. Uniform Commercial Code (UCC) och 3. Praxis i olika branscher. RAFTD togs fram för USA:s utrikeshandel, medan UCC tar sikte på handeln mellan USA:s delstater. Inrikeshandeln i USA baseras på delstatlig lagstiftning där UCC utgör en
federal modell-lag som respektive delstat kan anta som sin egen.

Googlar man på amerikanska termer får man beskedet att RAFTD avskaffades 1985, och att motsvarande termer drogs bort från UCC 2003. Det sistnämnde gjordes med buller och bång, medan deras återinförande 2011 förbigicks med tystnad.

RAFTD är ett exempel på att en huvudman för ett regelverk (US Chamber of Commerce) kan ta sina händer från ett regelverk, men detta ändå får ett fortsatt självständigt liv.

UCC:s termer består av F.A.S., F.O,B., C&F och C.I.F. Tre av dem är sjötermer, medan F.O.B. används för alla transportmedel. Just F.O.B. är den centrala termen med sina 6 eller 8 varianter. Dessutom kan dessa förgrenas i transportsätten vessel, car, air osv. I jämförelse med Incoterms spänner termen alltifrån FCA till DAP.

Det för oss utomstående mest förvånande är att den plats som nämns kan vara antingen avsändningsplats eller destination utan att detta är särskilt utmärkt. F.O.B. Atlanta säger inget om parternas åtaganden förrän man kommit underfund med om det är där säljaren eller köparen befinner sig.

Kanske är det F.O.B.-termens många varianter som gjort att termen fått ett löjets skimmer över sig från omvärlden. Studerar man det närmare finner man att det är ett ganska enkelt sätt att fånga upp de olika varianter som parter kan önska sig i en leverans. De har bl.a. den fördelen att säljaren kan betala men fakturera för frakten som Incoterms FCA har men DAP saknar.

En skillnad mellan de amerikanska termerna och Incoterms är att de amerikanska termerna anger var äganderätten ävergår från säljaren till köparen. Incoterms lämnar det öppet eftersom det är beroende av vilken rättsordning som gäller i det aktuella fallet.

Från svensk utgångspunkt bör man i alla lägen försöka få in Incoterms i avtalet. Ett starkt skäl till detta är att praxis i olika branscher kan göra att varken RAFTD eller UCC ger rätt svar. Men för amerikanska dotterbolag i Sverige som säljer till kunder i USA kan det vara svårt att avvika från koncernen i övrigt. I meningen think global act local, kan man inte alltid undvika de amerikanska termerna. För direkta affärer utan mellanliggande distributörer i USA krävs
också förmåga till anpassning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *