Dags att förbereda för nya Incoterms®

– Nu med användarvänligt gränssnitt!

Incoterms® 2020 träder i kraft den 1 januari 2020. Detta datum får särskild betydelse för alla standardavtal och allmänna villkor som innehåller ”Incoterms® i gällande version”. Sådan klausul visar att avtalets datum bestämmer vilken version av Incoterms man kommit överens om. Det går att fortsätta använda 2010 och tidigare versioner, precis som vissa kör gamla versioner av Windows®, men det blir viktigt att hålla reda på vilket regelverk som gäller.

Under den månad som gått sedan Incoterms® 2020 släpptes har en återkommande fråga ställts. ”Är det stora förändringar jämfört med 2010?”

För den som använder Incoterms® som ett verktyg i affärer är det mycket som är nytt. Säljaren och köparens skyldigheter har nämligen stuvats om ordentligt i 2020. Resultatet är mer användarvänligt.

Här ska också framhållas en verklig innovation i regelverket. Förutom den gängse presentationen term för term har lagts till en uppställning där skyldigheterna på ett åskådligt sätt finns beskrivna term för term. Detta är ett smidigt verktyg som kan användas direkt vid jämförelse och val av term

Den nya termen DPU – Delivered at Place Unloaded är en välkommen nyhet som dock ska behandlas varsamt. Den tidigare benämningen DAT – Delivered at Terminal indikerade en plats med möjlighet till lossning. DPU sätter fokus på själva lossningen. Här måste säljaren förvissa sig om att lossning från en långtradare kan äga rum på den avtalade platsen.

ICC Sverige ifrågasatte förändringen som innebär att vid FCA nu fordras överenskommelse mellan säljare och köpare innan säljare kan beställa transport i eget namn. Hittills ha detta gått utan avtal om det varit ”kommersiell praxis”, vilket det nog får anses vara i Sverige. Självklart finns inga formkrav på en sådan överenskommelse. Det räcker med en kort epost i vardera riktningen mellan säljare och köpare så löser det frågan även framöver.

Redan vid tidigare revisioner har ändrade försäkringsnivåer i CIP och CIF diskuterats. Denna gång fick det acceptans och CIP har nu som krav en allriskförsäkring. Däremot ligger CIF kvar på grundförsäkring. Det positiva i detta, förutom förbättrat försäkringsskydd, är att fokus nu riktas på försäkringsfrågor i Incoterms®. De stora hålen i allriskförsäkringen förtjänar att uppmärksammas, vilket behandlats i IncotermsNews 2018:04.

Behöver man gå en kurs i Incoterms® 2020 om man behärskar 2010? Faktiskt är revisonen en perfekt utgångspunkt för att inte bara lära sig det nya utan även att fräscha upp sina kunskaper. Kurser ger också erfarenhetsutbyte och intressanta praktikfall.

ICC arrangerar utbildning i Incoterms® 2020. Som lärare engageras endast de som certifierats av ICC Academy i Singapore. På ICC:s kurser ingår alltid regelboken som kurslitteratur. Det är ganska naturligt för det som lärs ut är hur boken ska användas på jobbet, inte att kunna termerna utantill.