IncoNews

Diffus riskövergång

– när sker egentligen leverans?

Detta case publicerades ursprungligen i IncoNews 2018. Samtliga IncoNews publicerade innan 2020 refererar till Incoterms® 2010.

Helt avgörande när det gäller fördelningen av kostnader och risker mellan säljare och köpare är begreppet ”Avlämnande” i avsnitt A4 i samtliga termer. Som svensktalande är vi välsignade med detta speciella begrepp, som knappast används i något annat sammanhang.

Värre är det för engelsktalande då begreppet där är ”delivery”. Leverans är något som nästan alla har en uppfattning om vad det innebär. Alla säljare måste vara medvetna om risken för missförstånd hos köparen om var och när leveransen kommer att ske. Det gäller i synnerhet leveransdag, delivery date, som helt styrs av just avlämnandet.

Säljare och köpare har alltför ofta olika uppfattning om leveransdag. Säljaren ser uttag ur lagret som leverans och köparen när denne tar emot godset. Exempelvis måste köparen se upp när säljaren vill ändra från DAP till CIP.

I det följande behandlas riskövergången, inte kostnadsfördelningen även om den, förutom i Ctermerna, också följer avlämnadet.

Kort sammanfattning av avlämnade:
• FCA hos säljaren: När varan lastats på köparens transportmedel.
• FCA vid annat ställe: När säljarens transportmedel ankommit till leveransplatsen.
• DAP och DDP: När säljarens transportmedel ankommit till platsen på destinationen.
• DAT: När godset lossats vid platsen på destinationen.
• FAS: När godset placerats vid fartygets sida.
• FOB, CFR och CIF: När godset lastats ombord.

För termerna EXW, CPT och CIP är riskövergången dock mer diffus.

I EXW sägs att avlämnadet sker när ”varan ställts till köparens disposition”. Har parterna i förväg bestämt dag och tid för leverans kan avlämnadet lätt fastställas. Om tiden inte bestämts i förväg, blir frågan om riskövergången sker när säljaren meddelar köparen eller om det ges rådrum för köparen att arrangera avhämtning av godset. I praktiken blir det som regel tidpunkten när hämtade fordon ankommer till säljarens lokaler som blir riskövergång i bland annat
försäkringshänseende.

I CPT och CIP sker avlämnadet när varan “överlämnas” (handed over) till förste fraktförare. Vad betyder det för riskövergången? Vem har risken under lastningen vid säljaren lokaler? Den frågan har besvarats av ICC Panel of Experts. Överlämnadet har skett när fraktföraren kvitterat mottagandet av varorna. Det innebär följaktligen att under lastning har säljaren fortfarande risken.