IncoNews

Försäkring i standardformat passar ingen

– Skräddarsytt är det enda rätta

Detta case publicerades ursprungligen i IncoNews 2018. Samtliga IncoNews publicerade innan 2020 refererar till Incoterms® 2010.

Transportförsäkring, eller rättare sagt varuförsäkring är något som alla företag med gods som skall förflyttas måste ha. Den engelska termen är cargo insurance.

Vem köper försäkring på företaget och av vem? Både den som köper och säljer transporter måste veta vad transporter handlar om. En säljare eller mäklare som just sålt egendoms- och ansvarsförsäkring och vill lägga till en transportförsäkring bör mötas med skepsis.

Den som köper transportförsäkring måste också veta hur transporterna till och från företaget utförs och gällande leveransvillkor. Alltför ofta synes skeppningspersonal på företaget inte vara inkopplade vid köp av försäkring. Det kan visa sig ödesdigert.

Ett möte med försäkringsmäklaren eller försäkringsbolaget en gång per år håller försäkringen up-to-date med företagets transporter.

Transportförsäkring finns i tre nivåer: Grundförsäkring, Utvidgad grundförsäkring och Helförsäkring. Helförsäkring, eller Allriskförsäkríng är det enda slaget som behandlas här. De övriga täcker inte ens de vanligaste skadorna; stöld, bräckage och lastnings- och lossningsskador.

En transportförsäkring i standardformat är en försäkring med flera anmärkningsvärda undantag.

Exempel på undantag:

  1. Fortsättningstransport om huvudtransporten inte omfattas av försäkringen. Det betyder att transporten på väg efter en CIF-transport går oförsäkrad.
  2. Varor i retur. Felbeställda eller fellevererade varor får en oförsäkrad återresa.
  3. Begagnade eller redan skadade varor. Garantiåtgärdade eller rekonditionerade täcks ej.

CIP och CIF innebär att köparen är försäkrad i ett bolag som säljaren valt. Om inte ens en svensk helförsäkring i sitt ursprungsskick ger fullgott skydd, vad täcker då säljarens försäkring?

Försäkringen börjar gälla när varan avlämnas enligt Incoterms, utom i EXW och FAS. Där börjar försäkringen gälla först när varorna flyttas från sin förvarings- eller upplagsplats.

Företagets utgångspunkt som försäkringstagare måste vara att förhandla bort alla de undantag som innebär risker för företagets transporter av gods.

Vid rapportering tíll försäkringsbolaget, nomalt årligen, gäller det att sortera bort de sändningar som inte ska omfattas av försäkringen. Detta gäller t.ex. CIF, CIP och D-vilkor vid inköp och F-villkor vid försäljning.