IncoNews

Incoterms DDP – både trygg och fruktad

– överraskningar för såväl köpare som säljare

Detta case publicerades ursprungligen i IncoNews 2018. Samtliga IncoNews publicerade innan 2020 refererar till Incoterms® 2010.

I villkoret DDP (Delivered Duty Paid) ska säljaren bära kostnaderna för tullklarering samt tull och andra skatter vid import. Det är villkoret med längst gående skyldigheter för säljaren.

I regelboken Incoterms varnas säljaren för DDP. Det handlar då särskilt frågan om moms. Det vill säga problem för säljare, som har svårt med avdragsrätt i främmande land. Få har dock uppmärksammat att detta är ett problem även för köparen. Priset innehåller egentligen ingen ingående moms. För att köparen ska kunna få avdragsrätt i Sverige måste säljaren följa Skatteverkets regler för utläggsfakturering. Detta löses bäst genom att undanta moms från säljarens förpliktelser, såsom “DDP Excluding VAT”.

I DDP skall säljaren stå för skatter som utgår vid import. Sedan den 1 januari 2015 har momshanteringen vid import överförts från Tullverket till Skatteverket. Ur DDP-synpunkt är dock ändå moms att betrakta som en avgift som utgår vid import.

Den nyligen införda punktskatten för vitvaror och elektronik (kemikalieskatten) är intressant på flera sätt, även i ett DDP-perspektiv.

Först kanske ska nämnas att all privatimport är undantagen från kemikalieskatten, vilket är anmärkningsvärt med tanke på den växande e-handeln, inte minst när det gäller elektronikvaror.

Kemikalieskatten ska betalas vid import av den tullskyldige. Sannolikt kommer denna punktskatt i många fall inte tas ut vid importen då lagen innehåller begreppet “lagerhållare”, vilken betalar skatten till Skatteverket i ett senare skede. Detta förhållande medför dock inte att denna är undantaget från begreppet importskatt. Följaktligen ska kemikalieskatten betalas av säljaren under DDP.

En ytterligare aspekt, som är sensationell, är att kemikalieskatten tas ut vid införsel från annat EU-land. Vi har ju lärt oss fri cirkulation inom EU, ingen förtullning. Här sätter sig Kemikalieskatten på tvären. Skatten utgår nämligen även vid införsel från annat EU-land.

Alltför ofta används DDP i handel inom EU. När man påpekar att termen inte är avsedd för handel där någon förtullningen inte är aktuell, blir svaret att då spelar det ju ingen roll. Men det kommer det alltså att göra för elektronik och vitvaror.

För övrigt kan en köpare både för köp inom Sverige eller från annat EU-land genom att använda DDP undvika den överraskning, som hänt vid DAP (Deliverad At Place), nämligen att
varan levererats direkt från land utanför EU.

Vill du lära dig mer om Incoterms®? DDP och andra termer gås noggrant igenom i alla våra Incotermskurser. Hitta nästa datum här!