IncoNews

Incoterms i nationella affärer

– som kan visa sig vara internationella

Detta case publicerades ursprungligen i IncoNews 2015. Samtliga IncoNews publicerade innan 2020 refererar till Incoterms® 2010.

När Incoterms 2010 kom för fem år sedan såg man redan på omslagets första sida en nyhet, där det står
”ICC:s regler för tolkning av nationella och internationella handelstermer.”

Det kanske starkaste skälet till denna markering att Incoterms kan användas i nationella affärer var att
främja användningen av Incoterms inom USA där de succesivt ersätter American Trade Terms.

Vilket genomslag Incoterms har haft i nationella affärer i Europa är inte helt lätt att bedöma. I Tyskland
synes de traditionella termerna fortfarande vara de rådande för handel inom landet. Här är det uppenbart
att det kan ske missförstånd om man t.ex. förväxlar Frei Haus med Ex Works.

I Sverige har Incoterms dock i högre grad slagit igenom som standard för leveransvillkor företag emellan
även vid rent nationella affärer.

I det förra numret av Incoterms News behandlas situationer där säljaren inte är den som leverarar varorna. Här kan en köpare som utgått från att det handlat om en i alla avseenden nationell affär plötsligt vara
aktör i en internationell leverans.

Handlar det om Ex Works eller FCA ger ju avsändningsorten en klar signal var leveransen kommer ifrån.
Sjötermerna, inklusive CIF och CFR indikerar oftast internationell leverans. Däremot torde CPT och CIP
kunna användas nationellt, även om de inte alls är så vanliga i Sverige som DAP och DAT.

Det är också DAP och DAT som är de verkliga slamkryparna. DAP har blivit ett av de vanligaste
leveransvillkoren inom Sverige. Eftersom D-termerna endast anger destinationsorten syns ingen skillnad
beroende på var godset kommer ifrån. DAP signalerar “allt betalt” till köparen, vilket termens företrädare
DDU inte gjorde då tull utgjorde en del av termens uttydning. Men precis som DDU innebär DAP att det
är köparen som står för förtullning i importlandet.

I ett aktuellt fall fick köparen ett telefonsamtal från en speditör som frågade efter instruktioner för importklarering av varor från Kina. Varorna var sålda av en leverantör i Sverige som angett DAP Norrköping
Incoterms 2010. Att varorna inte redan var införtullade av säljaren var en överraskning för köparen.
Självfallet ställer man sig frågan om det är rimligt att köparen ska få denna överraskning med icke förutsedda kostnader när man handlar nationellt.

Det kan anses som rimligt att om affären görs av parter inom Sverige eller för den delen inom EU det
tydligt ska framgå om varan inte är friställd för cirkulation vad gäller förtullning och eventuell certifiering.

I vissa branscher är lokal lagerhållning inte aktuell och varor tillverkas mer eller mindre på beställning.
Säljaren får då mer karaktären av agent än återförsäljare även om denne säljer i egen räkning. Även i
dessa fall bör i varje fall förstagångskunder tydligt uppmärksammas på förhållandet om varan är oförtullad.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *