IncoNews

Incoterms i praktiken

– villkor som ger upphov till fler avtal

Detta case publicerades ursprungligen i IncoNews 2016. Samtliga IncoNews publicerade innan 2020 refererar till Incoterms® 2010.

Incoterms fyller 80 år! Det har varit en succeartad utveckling, från en begränsad skara länder 1936 till den globala standarden idag 2016. Idag finns ingen konkurrerande standard i internationell handel. På senare år har Incoterms alltmer vunnit insteg i nationell handel, även om traditioner i vissa länder har ett starkare fäste, exempelvis “Frei Haus” i Tyskland.

Fredagen den 18 november markerar ICC Sweden jubileet genom ett event där frågor som Incoterms ger upphov till behandlas: Avtalsbrott, transporter, betalning och försäkring.

Incoterms reglerar som bekant skyldigheterna mellan säljare och köpare i avtal om leverans av varor. För att uppfylla sina skyldigheter måste minst den ena parten, ofta båda, träffa avtal med andra aktörer. Hur dessa avtal förhåller sig till själva köpavtalet är inte alltid så lätt att förstå.

I vissa fall är de verkligen tätt förbundna, t.ex. att försäkringsavtal tar hänsyn till vem av parterna som bar risken vid skadetillfället. I andra fall är de inte alls koordinerade, de tar t.o.m. utryckligt avstånd från vad säljare och köpare kommit överens om.

När den ena parten inte fullgör sina skyldigheter uppstår självfallet frågor. I några fall regleras de i Incoterms, t.ex. regler om förtida riskövergång när köparen har underlåtit meddela viktiga uppgifter. I flertalet fall är dock Incoterms tyst i dessa frågor.

Situationer där säljaren måste betala kostnader till en tredje part trots att varan redan lämnat säljarens disposition är inte ovanliga. På motsvarande sätt kan köparen möta krav på betalning före utlämning av godset trots att leveransvillkoret tycks lägga sådana kostnader på säljaren.

Sannolikt transporteras mycket gods oförsäkrat idag. Utan varuägarens vetskap. Visserligen finns det en varuförsäkring, men undantagen är många och ganska överraskande. Att undantagen kan förhandlas bort och dessutom ofta utan kostnad kan vara något att titta närmare på.

I samtliga termer i Incoterms har köparen en skyldighet att betala. Självklart, för det är ju faktiskt köparens huvudförpliktelse. Men en betalning måste ske genom en bank, ofta två. Här erbjuds olika grader av säkerhet för säljaren att välja mellan. Visst är väl en bekräftad remburs bombsäker? Eller?

Välkommen den 18 november för en fördjupning i ämnen förknippade med Incoterms.