IncoNews

Köp Incoterms® 2020 på svenska

Nyheter i Incoterms 2020

Vill du köpa Incoterms® 2020 på svenska? I Sverige ansvarar Internationella Handelskammaren, ICC, för översättning och tryck av reglerna. Boken ges ut i ett praktiskt format med både den svenska översättningen och den engelska originaltexten för att underlätta jämförelser. Beställ ditt exemplar i ICC:s bokhandel.