IncoNews

När säljare och köpare har angett olika Incoterms

– Vem har rätt?

Detta case publicerades ursprungligen i IncoNews 2017. Samtliga IncoNews publicerade innan 2020 refererar till Incoterms® 2010.

Trots att leveransvillkor kan vara av stor betydelse är de kanske inte bland de mest framträdande villkoren i ett köpavtal. Att villkoren dessutom uttrycks med bara tre bokstäver och liknar varandra kan vålla missförstånd.

Nyligen inkom till ICC Sweden ett konkret exempel på en situation där säljare och köpare angivit olika leveransvillkor när ett avtal tog form.

Situationen i kortform:

  1. Säljaren i Sverige frågar köparen efter offertunderlag för leverans till ett större projekt i ett
    fjärran land.
  2. Köparen skickar offertunderlag och anger DDP som leveransvillkor
  3. Säljaren lämnar offert enligt underlaget men anger DAP som villkor.
  4. Köparen lägger en order som i pris och mängd överensstämmer med offerten och anger
    DDP som leveransvillkor.
  5. Säljaren sänder en orderbekräftelse enligt order och anger DAP.

Leveransen sker direkt från säljaren till projektet. Kostnader för tullklareringen uppgår till stora belopp. Tvist uppstår om det är säljare eller köpare som skall bära kostnaderna. Om det är DAP skall det vara köparen, om DDP säljaren.

När parter i syfte att ingå avtal utväxlar meddelanden som innehåller villkor som sinsemellan inte överensstämmer finns vissa tolkningsregler. En är att specifika villkor gäller före generella. En annan är att skriven text går före tryckt. Vidare anses att innehållet i senare meddelande går före tidigare.

I detta fall är orderbekräftelsen det senaste meddelandet. Dock kommer regler om avtalsslutande in i bilden. Varje meddelande som innehåller avvikande element av betydelse utgör dels ett avslag på den andra partens anbud men samtidigt ett nytt anbud. Fråga om betydelsen av passivitet kan bli aktuell, inte minst när det gäller en orderbekräftelse. Ingen av parterna hävdar att det inte föreligger ett avtal. Man är dock inte överens om innehållet i avtalet. Köparen menar DDP och säljaren DAP.

I exemplet är det kanske antingen slarv där man inte uppfattat små men viktiga detaljer i motpartens meddelande eller att man passivt litat på sina egna meddelanden. Just Incoterms med sina trebokstavskoder är självfallet lätt att i det enskilda fallet missa eller utgå från att det är de gamla vanliga eller det man själv angett som gäller.

Vem som skall stå för tullklareringskostnaderna i det här aktuellla fallet är inte självklart. Det går att hitta argument för vardera parten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *