IncoNews

Vilket leveransvillkor ska man välja?

Den kanske mest återkommande frågan som ställs till oss på ICC är just vilken incoterm man ska välja. Det finns inget givet svar, eftersom olika affärer och vilja att bära risker eller kostnader påverkar valet. För att ändå underlätta i valet av villkor har vi nu publicerat Incoterms® 2020 Checklist + Flowcharts – Choosing the right Incoterms® rule. Den digitala publikationen är gratis och har som syfte att förenkla processen när säljare och köpare ska välja vilket villkor de vill tillämpa i avtalet. Guiden är inte tänkt att användas på egen hand, utan utgör ett komplement till Incoterms® 2020.
Ladda ner Incoterms® 2020 Checklist + Flowcharts – Choosing the right Incoterms® rule här »