Incoterms 2020

Uppdaterad guide vägleder i val av leveransvillkor

Varje dag används Internationella Handelskammarens (ICC) regler för leveransvillkor Incoterms® i miljontals affärer världen över. Genom att inkludera en av termerna i sitt avtal kan köpare och säljare enkelt enas om vem som bär risken för en vara vid vilket tillfälle i en affär.

För att underlätta valet av term har ICC nu publicerat en uppdaterad version av ICC Guide to Incoterms®. Guiden är skriven av Johnny Herre, justitieråd, Högsta Domstolen och Oscar Tiberg, advokat, Chouette Advokatbyrå tillika ordförande för ICC Sveriges Handelsrättskommitté.

Guiden förklarar vilka förändringar som gjorts i 2020 års version av Incoterms, hur villkoren skiljer sig från varandra och ger en översikt av hur köpare och säljare förhåller sig till varandra. Den finns tillgänglig på ICC:s internationella kunskapsplattform Knowledge 2 Go.

Köp ICC Guide to Incoterms® 2020 här »