Incoterms® 2020 | Heldagskurs i Stockholm

Det här är en kurs från ICC, organisationen som skapade Incoterms. Om kursen:De globalt erkända och använda reglerna för leveransvillkor, Incoterms, är utvecklade för att enkelt dela upp och beskriva: […]

Incoterms® 2020 | Heldagskurs i Stockholm

Det här är en kurs från ICC, organisationen som skapade Incoterms. Om kursen:De globalt erkända och använda reglerna för leveransvillkor, Incoterms, är utvecklade för att enkelt dela upp och beskriva: […]

Incoterms® 2020 | Heldagskurs i Stockholm

Det här är en kurs från ICC, organisationen som skapade Incoterms. Om kursen:De globalt erkända och använda reglerna för leveransvillkor, Incoterms, är utvecklade för att enkelt dela upp och beskriva: […]

EXTRAinsatt Incoterms® 2020 | Heldagskurs i Stockholm

Det här är en kurs från ICC, organisationen som skapade Incoterms, med ICC certifierade kursledaren Tell Hermanson. Om kursen:De globalt erkända och använda reglerna för leveransvillkor, Incoterms, är utvecklade för […]

Incoterms® 2020 | Heldagskurs i Stockholm

Det här är en kurs från ICC, organisationen som skapade Incoterms. Om kursen:De globalt erkända och använda reglerna för leveransvillkor, Incoterms, är utvecklade för att enkelt dela upp och beskriva: […]

Incoterms® 2020 | Heldagskurs i Stockholm

Det här är en kurs från ICC, organisationen som skapade Incoterms. Om kursen:De globalt erkända och använda reglerna för leveransvillkor, Incoterms, är utvecklade för att enkelt dela upp och beskriva: […]